povinná publicita projektu

finanční partner projektu

Plán projektu

Místní akční plán začíná tvorbou dokumentu zachycujícího investiční priority v území, výběrem opatření, na která se MAP zaměří a vybudováním znalostních kapacit, které se budou jednotlivým opatřením věnovat. Hlavním smyslem je tedy identifikovat tematické oblasti vzdělávání, které jsou z hlediska území významné a jejich řešení není dostatečným způsobem pokryto intervencemi z národní úrovně.

osa_jablunkov

Novinky

Podívejte se, co se událo a co se bude dít

únor
null

5. mimořádné zasedání Řídícího výboru

Dne 15.02.2017 proběhlo 5. mimořádné zasedání Řídícího výboru, kde bylo schváleno Memorandum o spolupráci v rámci projektu MAP a Akční roční plány všech pracovních skupin MAP.
prosinec
null

4. zasedání Řídícího výboru

Dne 15.12.2016 proběhlo 4. zasedání Řídícího výboru, kde bylo členům představeno Memorandum o spolupráci v rámci projektu MAP a vedoucí a specialisté pracovních skupin představili své SWOT3 analýzy a dosavadní práci na oblastech, na které jsou pracovní skupiny zaměřeny.
září
null

3. zasedání Řídícího výboru

Dne 30. září proběhlo 3. zasedání Řídícího výboru, kde byl schválen Strategický rámec Místního akčního plánu pro ORP Jablunkov, spolu s přílohami a tabulkou investičních priorit, kde jsou uvedeny projektové záměry škol.
červenec
null

Rozhodnutí o poskytnutí dotace

Dne 15. července 2016 jsme obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace.

červen
null

2. zasedání Řídícího výboru

Dne 24. června od 09:00 se uskutečnilo 2. zasedání Řídícího výboru. Přítomní byli informováni o dosavadním průběhu realizace projektu. Byl schválen program zasedání, rovněž byla schválena struktura pracovních skupin ve vazbě na zvolení opatření a došlo ke schválení priorit a cílů.  V závěru zasedání byl projednán Strategický rámec včetně přílohy a bylo odsouhlaseno odložení schválení Strategického rámce na září 2016.

březen
null

1. zasedání Řídícího výboru

První zasedání Řídícího výboru se uskutečnilo dne 29. března 2016. Došlo ke schválení složení ŘV v aktuálním počtu členů 16. Byl schválen Statut a Jednací řád, byl schválen předseda (Ing. Jan Nieslanik) a místopředsedkyně (Mgr. Terezie Műllerová).
leden
null

Zahájení realizace projektu

Dne 1.1.2016 byla zahájena fyzická realizace projektu Místní akční plán pro ORP Jablunkov reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000138. Manažerem projektu byl zvolen Ing. Jiří Polok a specialistkou na strategie a plánování byla vybrána Ing. Petra Kantorová. Od dubna nastoupila Mgr. Lucie Trombiková, jako administrátor projektu, v květnu pak Dominik Wijacki jako finanční manažer projektu.

Stáhněte si důležité dokumenty

Fotodokumentace projektu

Chcete dostávat nejnovější informace?

Přihlaste se k odběru novinek

Zapojte se vyplněním dotazníku

zabere Vám 5 minut a nám pomůže

Kdo za projektem stojí

Pracovní skupiny